Intelligence

 • 41intelligence — intelektas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. intelligence vok. Intelligenz, f rus. интеллект, m pranc. intelligence, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 42intelligence — noun Etymology: Middle English, from Middle French, from Latin intelligentia, from intelligent , intelligens intelligent Date: 14th century 1. a. (1) the ability to learn or understand or to deal with new or trying situations ; reason; also the… …

  New Collegiate Dictionary

 • 43intelligence — noun /ɪnˈtɛl.ɪˌd​͡ʒəns/ a) Capacity of mind, especially to understand principles, truths, facts or meanings, acquire knowledge, and apply it to practice; the ability to learn and …

  Wiktionary

 • 44intelligence — in·tel·li·gen·ce s.f.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} servizio segreto di informazioni e indagini {{line}} {{/line}} DATA: 1990. ETIMO: ingl. intelligence propr. intelligenza …

  Dizionario italiano

 • 45intelligence — in•tel•li•gence [[t]ɪnˈtɛl ɪ dʒəns[/t]] n. 1) psl capacity for learning, reasoning, and understanding; aptitude in grasping truths, relationships, facts, meanings, etc 2) mental alertness or quickness of understanding 3) manifestation of a high… …

  From formal English to slang

 • 46intelligence — žvalgyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Duomenys, gaunami apdorojus informaciją apie užsienio valstybes, priešo ar potencialaus priešo pajėgas ir vykstančių ar numatytų operacijų rajonus. Terminas taip pat taikomas veiklai, kuria gaunama… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 47intelligence — sumanumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Intelekto sugebėjimas greitai suprasti dalyką, ką nors tobulinti, išrasti. Šis sugebėjimas ugdomas praktinėje veikloje kūrybingai atliekant kūrybines užduotis. atitikmenys: angl. guick wits;… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 48intelligence — inteligencija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus protinis išsilavinimas, gebėjimas suprasti abstrakčius teorinius dalykus, perimti mokslo žinias; išmana. kilmė lot. intellegentia – supratimas, išmanymas, protas… …

  Sporto terminų žodynas

 • 49Intelligence economique — Intelligence économique L’intelligence économique est l ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l information utile aux acteurs économiques auquel on peut ajouter les actions d influence; Elle se distingue …

  Wikipédia en Français

 • 50Intelligence Économique — L’intelligence économique est l ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l information utile aux acteurs économiques auquel on peut ajouter les actions d influence; Elle se distingue de l’espionnage… …

  Wikipédia en Français